คอร์สเรียนของเรา

-FREE- KP&RR CUTEP Grammar Booster

Course by KPandRR

เพียง Add line @kpandrr ก็สามารถเข้าเรียนฟรี! ในคอร์สสรุป Grammar ของ CU-TEP พร้อมข้อสอบ CU-TEP และคลิปวิดีโอเฉลยข้อสอบ อัพเดทอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียด

-FREE- KP&RR TOEIC Grammar Booster

Course by KPandRR

เพียง Add line @kpandrr ก็สามารถเข้าเรียนฟรี! ในคอร์สสรุป Grammar ของ TOEIC พร้อมข้อสอบ TOEIC และคลิปวิดีโอเฉลยข้อสอบ อัพเดทอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียด

KP&RR IELTS The Conqueror

Course by KPandRR

คอร์สเตรียมพร้อมเพื่อพิชิตข้อสอบ IELTS ฝึกฝนทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษครบ พร้อมเทคนิคการทำข้อสอบ เรียนสนุก เข้าใจง่าย และใช้ได้จริง

รายละเอียด

KP&RR CU-TEP Listening Online

Course by ulearnhubadmin

คอร์ส CU-TEP Listening เน้นเพิ่มคะแนนฟังโดยเฉพาะ รับประกันคะแนนสอบ CU-TEP ฟัง 20+ คลิปวิดีโอ หนังสือเรียน และข้อสอบจำลองเหมือนจริง เพื่อประเมินคะแนน เรียนต่อเนื่องได้ 30 วัน

รายละเอียด

TOEIC Workshop Pocket Book

Course by KPandRR

E-book สรุปเคล็ดลับข้อสอบ TOEIC ทั้งฟังและอ่าน และตัวอย่างข้อสอบ อ่านได้ทุก platform ต่อเนื่อง 1 ปี 300 บาท!

รายละเอียด

KP&RR TOEIC Workshop Online

Course by ulearnhubadmin

คอร์สสรุปเทคนิค TOEIC ที่สมบูรณ์ที่สุด ด้วยคลิปเรียน หนังสือเรียน แบบฝึกหัดออนไลน์ 400 ข้อ และ Pocket Book Promotion! 3,000 บาท เพิ่มเวลาจาก 30 เป็น 60 วัน

รายละเอียด