เกี่ยวกับเรา

www.ulearnhub.com

แหล่งการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่

คอร์สเรียนออนไลน์ที่เราคัดสรรจากผู้สอนที่มีประวัติการศึกษาดีเยี่ยมจากมหาวิทยาลัยรัฐบาลชั้นนำของประเทศหรือต่างประเทศ พร้อมด้วยเทคนิคการสอนที่น่าสนใจ และใช้ได้จริง 

นิยามการเรียนออนไลน์ของเราแตกต่างจากที่อื่น เราสรรหาและพัฒนารูปแบบการเรียนที่หลากหลาย ไม่จำกัดเพียงแค่การรับชมคลิปวิดีโอ แต่ยังส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองผ่านทางหนังสือเรียน แบบทดสอบออนไลน์ ทบทวนความรู้ที่ได้ผ่านทาง E-book ที่สามารถอ่านได้สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา รูปแบบการเรียนเหล่านี้ถูกปรับให้เหมาะสมกับลักษณะเนื้อหาของแต่ละคอร์ส

เรามีพันธกิจในการพัฒนาคอร์สเรียนออนไลน์คุณภาพ ในราคาที่เข้าถึงได้ เพื่อส่งต่อความรู้ไปยังผู้เรียนไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของประเทศ ให้มีโอกาสเข้าถึงความรู้อย่างทัดเทียมกัน และสนับสนุนให้สังคมไทยเป็นสังคมอุดมปัญญา 

หากคุณเป็นผู้เรียน เราขอให้คุณสนุกกับการเรียน และได้ประโยชน์จากความรู้ที่ www.ulearnhub.com 

หากคุณเป็นผู้ผลิตเนื้อหาหรือผู้สอนที่มีความสนใจ และยึดถือในพันธกิจเช่นเดียวกับเรา เราขอเชิญชวนให้คุณติดต่อเราโดยตรง เพื่อโอกาสในการเสนอผลงานของคุณที่แหล่งการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่