สอบ TOEIC - เคล็ดลับเพิ่มคะแนน TOEIC Incomplete Sentence : Infinitive Gerund

เรื่องสำคัญที่ต้องรู้ก่อนสอบ TOEIC คือ ข้อสอบ TOEIC มีการทดสอบแกรมม่า (Grammar) ด้วย ซึ่งมักจะอยู่ในข้อสอบส่วน Incomplete sentence หรือ Text completion

แกรมม่าสำหรับข้อสอบ TOEIC ที่เรานำเสนอในบทความนี้ คือ INFINITIVE VS. GERUND

เรื่องง่ายๆที่หลายคนพลาดในข้อสอบ TOEIC สิ่งที่เราควรสังเกตคือ Verb ที่โจทย์ให้มา โดยปกติประโยคหนึ่งประโยคจะมี Verb แท้ที่ผันตามประธานและเวลา (Tense) อยู่หนึ่งตัว ถ้าหากใจความยังไม่ครบถ้วนใน Verb หลัก บางทีเค้าก็อาจจะเติม Verb ตัวอื่นๆ มาตามหลังเพื่อขยายใจความ แต่ Verb ตัวที่ตามหลังมาจะเปลี่ยนรูป คือ ถ้าไม่เปลี่ยนรูปเป็น V-ing (Gerund) ก็อาจจะเป็นในรูป To Infinitive หรือ Infinitive without to ก็ได้ แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรนะหรอ ? คำตอบคือต้องอาศัยการจำล้วนๆ พยายามศึกษาไว้ให้ผ่านตา เผื่อเจอในข้อสอบจะได้ทำได้

พวกเราแบ่งกลุ่ม Verb ที่มักเจอในข้อสอบ TOEIC ไว้ดังนี้

1. Verb+ object+ infinitive without to

ได้แก่ let, make, see, hear, feel, watch, notice

ตัวอย่างเช่น

She let him wait for a really long time.

He made me cry.

I saw him steal that packet.

รวมไปถึง help ซึ่งใช้รูปแบบเดียวกันนี้ได้ หรือบางครั้งบางคราเราอาจเห็น help+object+infinitive with to

I help him (to) do the dishes.

 

2. Verb+infinitive with to

กลุ่มใหญ่ที่ต้องจำ พวกเราคัดตัวที่เจอบ่อยมากในข้อสอบ TOEIC ไว้แล้ว ดังนี้

afford

begin

fail

intend

prefer

seem

agree

care

get

learn

prepare

start

appear

choose

go on

like

pretend

swear

arrange

consent

happen

love

propose

trouble

ask

continue

hate

manage

promise

vow

attempt

dare

hasten

mean

refuse

wait

(can’t) bear

decide

hesitate

neglect

regret

want

beg

expect

hope

offer

remember

wish

ตัวอย่างเช่น

She decided to leave early.

He hopes to see her again.

I offered to help you.

 

3. Verb+gerund

กลุ่มใหญ่ที่ต้องจำ พวกเราคัดตัวที่เจอบ่อยมากในข้อสอบ TOEIC ไว้แล้ว ดังนี้

admit

dislike

give up

practice

appreciate

endure

(can’t) help

put off

avoid

enjoy

imagine

resent

burst out

escape

involve

resist

consider

excuse

keep (on)

risk

contemplate

face

leave off

(can’t) stand

delay

fancy

mention

suggest

deny

feel like

mind

understand

detest

finish

miss

 

dread

forgive

postpone

 

ตัวอย่างเช่น

We avoided seeing him.

She is enjoying playing piano.

I finished doing homework an hour ago. 

 

มาลองทบทวนความจำกันกับ ข้อสอบโทอิค ของจริงกันนะ

1). Mr. Wang offers ___ his colleagues with the contract.

A. to help

B. helping

C. help

D. helped

 

คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A. to help เพราะ offer สามารถใช้ได้กับ infinitive with to เท่านั้น

 

2). The management is now considering ___ its overseas office.

A. to relocate

B. relocate

C. relocating

D. to be relocated

 

คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ C. relocating เพราะ Verb แท้ของประโยคคือ consider ซึ่งต้องตามด้วย gerund เท่านั้น

 

3). The new CEO suggests ____ a factory in South Asia.

A. setting up

B. to setting up

C. set up

D. to set up

 

คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A. setting up เพราะ verb แท้ของประโยคคือ suggest ซึ่งต้องตามด้วย Gerund ในรูปประโยคนี้

 

บทความหน้าจะนำความรู้ Grammar สำหรับ TOEIC มาให้อีก คนที่เตรียมสอบ TOEIC อยู่จะได้ทำข้อสอบได้

KP&RR for TOEIC Workshop Online

www.ulearnhub.com

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ของคนรุ่นใหม่