KP&RR IELTS The Conqueror

Watch trailer

รายละเอียดคอร์ส

คอร์ส IELTS The Conqueror พิชิตข้อสอบ IELTS เน้นทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ครบ เนื้อหาแน่น เรียนสนุก สไตล์ KP&RR การันตีคะแนนสอบ 6.5+

คอร์สพิชิตข้อสอบ IELTS  เจาะลึกแนวโน้มข้อสอบ พร้อมวิเคราะห์จุดอ่อนของผู้เรียนจากรูปแบบการเรียนผสมผสาน สอนครบ 4 ทักษะโดยเน้นสอนเทคนิคในการทำข้อสอบและประเมินผลรายบุคคลในห้องเรียนสำหรับทักษะอ่าน เขียนและพูด รวมทั้งเน้นเทคนิคและเปิดโอกาสให้ทบทวนบทเรียนซ้ำจากการเรียนแบบออนไลน์ในทักษะฟัง

การเรียนสดในห้องเรียน สำหรับทักษะอ่าน เขียน พูด ฝึกทำโจทย์ตัวอย่างในห้องเรียน พร้อมจำลองการสอบพูดแบบเหมือนจริง และประเมินคะแนนรายบุคคล

ตารางเรียน: วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน- 28 กรกฎาคม เวลา 13-17.00 น. จำนวน 8 ครั้ง ค่าใช้จ่าย 15,000 บาท (ผ่อนจ่ายได้ 2 งวด งวดละ 7,500 บาท งวดแรก โอนเงินผ่านธนาคาร แจ้งชำระผ่านระบบ งวดที่สอง เป็นเงินสด วันเปิดคอร์สเรียนสด)

สถานที่เรียน: Silverlake Coworking Space ชั้น 4 อาคาร C.P. TOWER 3 (อาคาร C)  BTS สถานีพญาไท

การเรียนออนไลน์ สำหรับทักษะฟัง ดูคลิปเทคนิคฟังอย่างไม่จำกัดจนกว่าคอร์สจะจบอย่างต่อเนื่อง 3 เดือน ฝึกฟังแบบฝึกหัดและข้อสอบจริงได้จากคอมพิวเตอร์ หรือ tablet จากบ้าน ผู้เรียนได้มีโอกาสทบทวนเทคนิคซ้ำ

ตารางเรียน: เริ่มต้นเรียนได้ตั้งแต่ 30 ม.ค. 61 เป็นระยะเวลา 3 เดือน ต่อเนื่อง นับจากวันเปิดใช้รหัสเข้าเรียน

แถมฟรี ข้อสอบเก่าของจริงจำนวน 32 ชุด พร้อมไฟล์เสียง และหนังสือเรียน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

– เคล็ดลับการทำข้อสอบ Listening: Form, Table, List, Short Answer, Multiple choices,Complete Sentence, Diagram เรียนแบบออนไลน์ ดูคลิปวิดีโอซ้ำได้ภายในระยะเวลาคอร์ส 

– เคล็ดลับการทำข้อสอบ  Reading: Diagram, Matching Heading,  True-False-Not Given, Multiple choices, Table, Classifying Information เรียนสดในห้องเรียน 

– เคล็ดลับการทำข้อสอบ Writing: Pie Chart, Bar Graph, Table, Diagram , Process, Essay writing เรียนสดในห้องเรียน พร้อมจำลองการสอบแบบเหมือนจริง และประเมินคะแนนรายบุคคล

–  เคล็ดลับการทำข้อสอบ Speaking: General questions, Given topics, Abstract topics เรียนสดในห้องเรียน พร้อมจำลองการสอบแบบเหมือนจริง และประเมินคะแนนรายบุคคล

* ค่าใช้จ่าย 15,000 บาท รวมค่าหนังสือเรียน และค่าเรียนแบบออนไลน์แล้ว ระยะเวลาในการเรียนเริ่มนับจากวันแจ้งชำระเงินจนกระทั่งวันจบคอร์สเรียนสด*

ทดลองเรียนจากคลิปสอน Click!เพื่อรับชมการสอนของ KP&RR

นโยบายการรับประกันผลคะแนน

การันตีคะแนนสอบ IELTS Overall 6.5+  โดยต้องสอบภายใน 1 เดือน หลังจากคอร์สออนไลน์หมดอายุ (เช่น ใช้คอร์สออนไลน์ได้วันสุดท้าย วันที่ 30 เมษายน ต้องสอบภายในวันที่ 29 พฤษภาคม) หากสอบได้คะแนนไม่ถึง ให้ส่งผลคะแนนมาที่ e-mail: ulearnhub@gmail.com เพื่อเรียนซ้ำฟรี* 1 ครั้ง หากเรียนซำ้แล้ว ยังสอบไม่ผ่าน ก็ถือกฎตามเดิมเหมือนครั้งแรก

หมายเหตุ การใช้สิทธิ์เรียนซ้ำฟรีไม่ต้องจ่ายค่าเรียนเพิ่ม แต่ต้องจ่ายค่าลงทะเบียนระบบออนไลน์ต่อรอบเรียน 1,000 บาท

ผู้สอน : KP&RR

เจ้าของสถาบัน KP&RR Academy และผู้ผลิตสื่อออนไลน์บน Youtube channel: KPRR Academy 

ประวัติอาจารย์ KP

: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (ศิลป์–เยอรมัน)
: อักษรศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: Msc. in Tourism Marketing (with Merit), University of Surrey, UK(ปริญญาโท เกียรตินิยม ด้านการตลาดสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจากประเทศอังกฤษ)

ประสบการณ์การทำงาน

• อดีตอาจารย์ประจำ คณะมนุษยศาสตร์และการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ คณะกรรมการออกข้อสอบเข้าภาคอินเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

• อดีตผู้สอนโครงการ TOEIC ของคณะมนุษยศาสตร์และการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

• อดีตทีมพัฒนาเนื้อหาสื่อการเรียนออนไลน์ สถาบัน Angkriz

• อดีต Villa host โรงแรม Sheraton Grande Laguna Phuket, The Luxury Collection

ประวัติอาจารย์ RR

: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (ศิลป์-เยอรมัน)
:  อักษรศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: Msc. in Aviation Marketing (with Merit), London Metropolitan University, UK (ปริญญาโท เกียรตินิยม ด้านการตลาดสำหรับอุตสาหกรรมการบิน จากประเทศอังกฤษ)

ประสบการณ์การทำงาน

• อดีตอาจารย์ประจำ คณะมนุษยศาสตร์และการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ คณะกรรมการออกข้อสอบเข้าภาคอินเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

• อดีตผู้สอนโครงการ TOEIC ของคณะมนุษยศาสตร์และการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

• อดีตทีมพัฒนาเนื้อหาสื่อการเรียนออนไลน์ สถาบัน Angkriz

• อดีตลูกเรือสายการบิน Cathay Pacific Airways

ราคา

ปิดรับคอร์สสอนสดชั่วคราวค่ะ


คอร์สโดย

KPandRR